اگر انسانها بدانند فرصت با هم بودنشان چقدر محدود است محبتشان نسبت به یکدیگر نامحدود می‌شود.


آلبرتو موراویا