دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد. پس به جای آن که جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم.


چارلی چاپلین