نيما ، موقعي كه بنده تنها غزلساز بودم و رسيده بودم به حافظ و در حافظ مستغرق ، به من رسيد . آن موقع ، خدا بيامرزد مرحوم ضياء هشترودي ، كتاب منتخبات آثارش را چاپ كرد ، در منتخبات آثار او ، من براي نخستين دفعه با اسم نيما و افسانه ي نيما آشنا شدم . من افسانه ي نيما را فقط آنقدر كه در آن كتاب هست ديده ام و تفصيلي دارد كه من وقتي كه اين را خواندم ، افسانه ي نيما مرا از حافظ منصرف ساخت . يك ماه ، دو ماه من غرق در اين افسانه بودم .

محمد حسين شهريار -گزيده آثار نيمايوشيج ، انتشارات مرواريد ، ص 50

 

مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) : ... ممنون از مطلب خوبی که در مورد نيما جمع آوری کرده ايد.

 

به انتخاب راد ( فروغ لايزال ) : ...

 حافظ  صبور  باش  که  در  راه  عاشقی

 هر کس که جان نداد به جانان نمی رسد.