.

    هوارد فست Howard Fast نویسنده بزرگ و چپگرای آمریکا 12 مارس 2003 در 89 سالگی در گذشت . وی 70 داستان تاریخی از جمله داستان اسپارتاکوس را نوشته و همه داستانهایش زمینه انقلابی و چپ داشته و بیشتر آنها به صورت فیلم سینمایی در آمده اند. هوارد در سال 1943 به عضویت حزب کمونیست آمریکا در آمد و تنها نویسنده آمریکایی است که از استالین جایزه ادبی گرفت.
    هوارد 11 نوامبر 1914 در نیویورک به دنیا آمد و پدرش کارگر کارخانه بود. بیست ساله بود که نخستین داستان خود را به پایان رسانید . او از همان زمان تصمیم گرفت که در لابلای کتابهای تاریخ، قهرمانان انقلابی و کسانی را که به خاطر آزادی و سعادت بشر و میهنشان فداکاری کرده اند بیابد و هر کدام را قهرمان یک داستان خود کند.
    وی سه داستان در باره انقلاب استقلال آمریکا نوشت که هنوز تجدید چاپ می شوند تحت عناوین « عبور » ، « راه آزادی » و « آمریکایی » . این سه داستان به صورت فیلم سینمایی در آمده اند. در داستان تاریخی « عبور » که از رویداد گذشتن سربازان انقلاب به هدایت جورج واشنگتن از رودخانه دلیور گرفته شده ، هوارد نقش فرد را در پیشبرد و به ثمر رساندن یک انقلاب به اثبات رسانده و ثابت کرده است که اگر شخصیت نیرومند جورج واشنگتن نبود شاید انقلاب استقلال آمریکا به آن صورت تحقق نمی یافت.
    هوارد عقیده داشت که داستانی کردن یک بیوگرافی نه تنها صاحب آن را بهتر می شناساند بلکه کارها ، قهرمانی ها ، جانفشانی ها و هدفهای او که باخیال نویسنده تلطیف شده و تکامل یافته اند سرمشق دیگران به ویژه جوانان خواهند شد و نویسنده در عین حال در متن داستان عقاید و فرضیه های خود را هم توجیه و تلقین می کند.
    هوارد که به دلیل شهرت چپگرایی بیم داشت که ناشران از انتشار کتابهایش اکراه کنند ، خود شرکت نشر « بلو هرون پرس » را دایر کرد.
    از میان کتابهای پرخواننده او « راهی برای مردم » ، « تبعه ؛ تام پین » ، « لولا : دختر مهاجر » ، « نسل دوم » ، « کمونیست بودن » و « اسپارتاکوس » شهرت بیشتری دارند.
    در دهه 1950 یک کمیسیون کنگره آمریکا درباره شایعه کمک های مالی او به کمونیستهای فرانسه از وی توضیح خواسته بود. . . تاریخ در چنین روزی - نوشیروان کیهانی زاده