به ويراني اين اوضاع هستم مطمئن زان رو

كه  بنياد  جفا  و  جور  بي بنياد  مي گردد

توضيح 5 : فرخي يزدي در سال 1300 شمسي روزنامه ي طوفان را منتشر كرد در سال 1307 در دوره هفتم تقنينيه ( مجلس قانونگذاري ) از طرف مردم يزد به نمايندگي مجلس شوراي ملي برگزيده شد و در مجلس جزو گروه اقليت بود و از مخالفت ها ، تهديدها و زدو خوردها به دور نبود ...

 

خاطرات يک مدير : در شک گذاشتن فرمان مولا علی به مالک اشتر در وبلاگم بودم. که وبلاگ شما را ديدم . کاری زيبا کرديد . مثل بقيه مطالبتون