ريزش گلبرگ ،

باد و باران و تگرگ ،

هيچ كس نيست ولي ،

كاين همه قافيه را ،

از زمين بردارد

سهراب سپهری

 

خاطرات يک مدير : و طبيعت سرشار از اين قافی ها و شعر است. هستی ديوان شعری است که به يکبار خواندن می ارزد!

مهندس صادق ( صنعت خودروسازی ) : چقدر ساده ، روان و لطيف!