امروز پنج‌شنبه بيستم دي‌ماه همزمان است با نخستين روز ماه محرم و عزاداري امام حسين (ع) و ياران همراهش.

بخش ادب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به اين مناسبت، شعري را از محمدخليل جمالي (مذنب) در پي مي‌آورد:

«دعوت»

خون در دل خون زمزمه‌جوش است بياييد

گوش از همه دل ناله‌نيوش است بياييد

ساز دل عشاق به آهنگ حسيني

در زير و بم و جوش و خروش است بياييد

موج نفس داغ گل باغ رسالت

پيچيده به هر لاله‌ي گوش است بياييد

بي‌آتش عشقي كه شما راست به سينه

در محفل ما لاله خموش است بياييد

دنبال سر عشق خدا رفتن و رفتن

ديوانه شدن، غايت هوش است بياييد

پايي به سر چشم جمالي بگذاريد

گلخانه‌ي ما آينه‌پوش است بياييد

محمدخليل جمالي (مذنب)