.....ای عزيز ! شک را بمان و يقين را که عيب نفس تو يقين است

 و از ديگران ( شک پس در عيب کسان ) منگر .

اگر مردی عيب پوش باش و اگر درويشی عذر نيوش باش .

به انتخاب فروغ لايزال

جواد صالحی ( عندليب ) :...  درود و سلام بر همه اهل ادب و فرزندان خلف حافظ و مولانا