تاريخ حکايت طولاني انسان‌هاست . داستان گذر بشريت از مرزهاي حيوانيت تا برپا کردن تمدن‌هاي بزرگ.

به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگ‌هاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد علي جمالپور در وبلاگ "وصيت‌نامه تاريخ" به نشاني http://jamalpoor.blogspot.com در ادامه نوشته است: انسان‌ها در نسل‌هاي پي درپي ، حاصل دست رنج گذشتگان خود را توسعه دادند و به پيش رفتند . هر قومي بر ويرانه‌هاي اقوام پيشين مستقر شدند و هر يک گمان بردند که عالي‌ترين محصول همه‌ي تاريخ شده‌اند. پس از چندي غفلت‌ها و غرورها ، آنها را هم در خود گرفت . از اصلاح مداوم خود غافل شدند و به خوش گذراني و بي خبري روزگار گذراندند. نتيجه آن شد که بلاياي آسماني و زميني از همه سو آنها را احاطه کرد و تمام هستي شان را نابود ساخت . اما آنچه بر جاي ماند ، دستاوردهاي تمام بشريت بود که خواه نا خواه، از هر قومي به قومي ديگر منتقل مي‌شد.

تمدن‌ها از پي هم ظاهر شدند و به مرور و درطي قرن ها ، هنر و معماري وعلوم و ديگر دستاوردهاي انساني را گسترش دادند . انسان اين موجود پيچيده ، گاه فجايع فراوان به بار آورد و گاه عالي‌ترين نمونه‌هاي انسانيت را به پيشگاه تاريخ معرفي كرد. اما به هر حال بايد دانست که هرچه شده است، حاصل دسترنج خود انسان است و لذا هرچه هستيم و هرآنچه مي‌خواهيم باشيم يا آرزويش را داريم ، محصولي است که زمينه‌ها و نيازهايش را مي‌توان مهيا كرد . مي‌توان از نو ساخت و پديد آورد .