طنين آواز «شجريان» از لندن تا برلين

تور موسيقي «محمدرضا شجريان» با گروه جديد از 9 ارديبهشت در لندن آغاز و 8 خرداد در برلين آلمان به پايان مي‌رسد.