بنان؛ چهار پرده زندگي 

ايران - محمد كيا سالار:
اين روزها كمتر ترانه‌اي به ذهن و زمزمه مردم راه پيدا مي‌كند. شما فكر مي‌كنيد چرا؟ كجاي كار مي‌لنگد؟
سینرژی : فکر می کنم چون خيال‌پردازی در ترانه‌ها کمتر مشاهده می‌شود.
فراق کم شده و همه به وصال معشوق رسيده‌اند. ديگر نيازی به ترانه نيست!