جبران خليل جبران

 

آئينه هاي روح

 

ترجمه حسين كياني ، انتشارات آشيانه كتاب ، بها 450 تومان

توضيح : اين كتاب شرح زندگينامه جبران خليل جبران است

 

 

جبران خليل جبران به انتخاب ری را : .....و بالاخره کار با عشق آنست که هر چيز را با نفس خويش جانی دهی و بدانی پاکان و قديسان عالم در کار تو می نگرند ...