با اصلاح فرم ثبت نام طرح ساماندهی پایگاه های اینترنتی ؛

وزارت ارشاد وبلاگ های فارسی را از ثبت نام در طرح ساماندهی معاف کرد
بنا به اعلام معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت ارشاد ثبت وب لاگ های بدون دامنه اختصاصی اجباری نیست .

سینرژی : يعنی ما بايد کماکان نابسامان باقی بمانيم؟!

پاسخ سینرژی : معنی و مفهوم مطلب فوق این است که مدیریت و ساماندهی سایت شخصی شما به خودتان واگذار شده است . پس هر چه می خواهد دل تنگت بگو !