نام و نشان

اي بس كه نباشيم و جهان خواهد بود

ني نام ز ما و ني نشان خواهد بود

زين پيش نبوديم و نبد هيچ خلل

زين پس چو نباشيم همان خواهد بود

توضيح : خيام ، يكي از رياضيدانان ، منجمان ، دانشمندان و شاعران بزرگ ايران است . مي گويند كه خيام ، حسن صباح ( بنيانگذار فرقه اسماعيليه كه مطلبي در مورد وي برايتان نوشتم ) و خواجه نظام الملك ، سه يار دبستاني بودند . خواجه نظام الملك تا لحظه كشته شدن به دست يكي از فدائيان فرقه اسماعيليه ، در خدمت شاهان بود . رباعيات خيام در جهان مشهور است .

مهندس غلامحسين صابری ( ديد مهندسی ) :

ای‌کاش که جای آرميدن بودی

يا اين ره دور را رسيدن بودی

يا از پس صدهزار سال از دل‌خاک

چون سبزه اميد بردميدن بودی

پيش‌از اين‌ها درجايي خواندم كه عده اي از تاريخ‌شناسان براين باورند كه خيام ديگري معاصر با خيام رياضيدان وجودداشته‌است و ما به اين‌دو را يكي مي‌گيريم. شعرهاي خيام به‌شدت ماترياليستي است كه اين افكار با ساير تاليفات او، مغايرت دارد. اگر اطلاعاتي در اين زمينه داريد لطفاً و درصورت‌امكان در وبلاگ‌تان درج‌كنيد تا بتوانيم استفاده‌كنيم.

آقای مهندس صابری می توانند پاسخ سوال خويش را اينجا دريافت نمايند .