درختان ، شعري هستند كه زمين بر صفحه ي آسمان مي نويسد .

ما درختان را مي اندازيم و از آنها كاغذهايي مي سازيم

 تا بي چيزي خويش را بر آنها ثبت كنيم .

 

 

عاتکه :..... مفيد پربارومختصر..... 

آريان  : خيلی وقته از وبلاگ شما ديدن می کنم ولی اولين بار پيغام می ذارم واقعا وبلاگه خوبی به روز کم حرف و مفيد اميدوارم هميشه موفق باشيد . لطفا اگه می تونی  درباره خودتون بيشتر بنويسيد .

پاسخ آريان عزيز : از لطف شما ممنونم . با خاطره نويسی و نوشتن در باره ی خودم مخالفم . يک بار به اصرار يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز که يک مجله علمی را اداره می کند از طريق پست الکترونيک زندگينامه ام را ارسال کردم و در مجله مذکور چاپ شد . چيز خاصی ندارم که بگويم . همين که بتوانم روزها مثل بقيه مهندسين به کار و فعاليت روزمره بپردازم و شبها مطالعه کنم تا چيزی برای گفتن و نوشتن داشته باشم خدا را شکر می کنم . به روز نگه داشتن دو سايت ( از رودکی تا شهريار و مقالات صدری زاده ) کار بس سختی است . گردآوری نمونه های شعر فارسی و گزيده آثار جبران خليل جبران مانند نوشتن دو کتاب قطور الکترونيکی است که ما را با ادبيات و شعر آشتی می دهد . آدرس و مشخصات مرا می توانيد به همراه عکس در سايت مقالات ببينيد .