ديوان شعرهاي سه شاعر معاصر ايراني در آمريكا منتشر مي‌شوند.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، «ديوان ملك‌الشعرا بهار»، «ديوان شعرهاي ميرزاده‌ي عشقي» و «شعرهاي فروغ فرخزاد» به‌قلم احمد كريمي حكاك كه نقد و تحليل اين آثار را هم شامل مي‌شود، در حال انتشار به‌صورت كتاب گويا هستند.

به‌گفته‌ي ناشر، عنوان‌ها‌ي يادشده توسط خود مؤلف بازخواني شده‌اند.

همچنين از كتاب‌هاي ديگري كه به‌زودي به‌صورت گويا در آمريكا منتشر خواهند شد، به «بوي تلخ قهوه»ي سعيد عباسپور و «طوبي و معناي شب» شهرنوش پارسي‌پور با صداي نويسندگان‌شان، مي‌توان اشاره كرد.

اين مؤسسه انتشاراتي چندي پيش نيز از انتشار «سووشون» سيمين دانشور به‌شكل گويا خبر داده بود.