زیر یک سقف

دور یک سفره

چقدر از هم دوریم !

بیا با هم قهر کنیم

شاید دوباره دلمان برای هم تنگ شود !سینرژی : مطلب از خودتان است؟ بسيار زيباست.

پاسخ : خیر . از من نیست اما نمی دانم از کیست .