مجموعه‌ي شعرهاي فروغ فرخزاد به انگليسي ترجمه شد.

به‌گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين مجموعه به صورت دوزبانه با ترجمه‌ي مهدي افشار و مناواز آلكساندريان، دفترهاي "اسير"، "ديوار"، "عصيان"، "تولدي ديگر" و "ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد" اين شاعر معاصر را شامل مي‌شود كه ازسوي انتشارات سمير به‌چاپ رسيده است.

به اعتقاد مهدي افشار كه پيش از اين دفتري از شعرهاي سهراب سپهري را به انگليسي ترجمه كرده و به ترجمه‌ي شعرهاي فريدون مشيري مشغول است، ترجمه‌ي شعر فروغ از اين‌ها دشوارتر است.

به گفته‌ي او، شعر سهراب بسيار ساده است و برخلاف اين‌كه فكر مي‌كنند در هند بوده و شرقي‌تر است، اصلا با ذهنيت و زبان فرنگي نوشته شده و به‌راحتي مي‌توان واژه جايگزين كرد؛ اما بر شعر فروغ روح ايراني حاكم است و به اين دليل ترجمه‌ي آن دشوار است. شعر فريدون مشيري نيز شعري انساني است و شعر انساني فراگير است و مضامين اخلاق، مروت، مهرورزيدن و طبيعت به‌راحتي ترجمه‌پذيرند.

افشار همچنين ترجمه‌ي هشت دفتر از "بازتاب نفس صبحدمان" مشيري شامل "تشنه‌ي توفان"، "گناه دريا"،‌ "ابر و كوچه"، "بهار را باور كن"، "از خاموشي"، "ريشه در خاك" و "مرواريد مهر" را به پايان رسانده و آن را به نشر نامك سپرده و به ترجمه‌ي دفتر دوم اين كليات مشغول است.

"عشق يعني پرهيز از گناه" و "گفت‌وگوي يك زن با خدا" آخرين كتاب‌هاي منتشرشده‌ي اين مترجم‌اند كه به‌ترتيب از سوي نشر چامه و نامك عرضه شده‌اند.