ای آفتاب حسن

 

در شام تار رهرو دلخسته زمان

 

جاری ست نام تو

 

 

ای باغبان پیر

 

در زیر تک درخت تنومند انقلاب

 

خالی ست جای تو

 

 

ای پیر می فروش

 

صدها نشانه دادی و بیراهه می رویم

 

پیداست راه تو . . .

 

 

 

 

 

 

سید فتح الله صدری زاده – تهران – 14 خرداد 1385

 

 

 

باانديشه هاي امام فاصله زيادي داريم

 

سينرژی : ظاهرا پرفسور هشترودی در سال ۱۳۳۳ مجموعه اشعار خود را با نام سايه‌ها به چاپ رسانده‌اند. شما از اين کتاب سراغی داريد؟
فکر می‌کنم اين بيت هم از ايشان باشد:
منحنی قامتم تابع ابروی توست
خط مجانب در آن٬ سلسله موی توست