خجسته ميلاد يگانه منجي عالم بشريت ،

 مهدي موعود ( عج ) بر شما مبارك

در اين ايام خجسته فرصت را غنيمت شمرده ، مطالبي در باب انتظار تقديم منتظران مي نمايم :

  1. در كدام گروهيم ؟……….……………. استاد شهيد مرتضي مطهري
  2. چه كسي منتظر است ؟..…..………. معلم شهيد دكتر علي شريعتي
  3. بر قله هاي انتظار …..………………. سروده شادروان سلمان هراتي
  4. اي فاطمه ( س ) را مهدي ( عج ) ……… سيد فتح الله صدري زاده

5 حديثي از امام صادق ( ع ) .......................................

6 من تو را مي شناسم …….....................................……. سهيل محمودي

7 پايگاههاي امام مهدي ( عج ) در شبكه جهاني اينترنت .........................

بعد از برپايي جشنهاي نيمه شعبان ، گزيده آثار جبران خليل جبران را پي مي گيريم و در ادامه كار دوباره و با كمك شما خوبان ، نمونه هاي شعر فارسي را مرور خواهيم كرد .

اگر در گروه اهل حق هستيد ، باوجدانيد ،

چون باوجدانيد ، انسانيد ،

حال كه انسانيد ، منتظريد

منتظر عزيزترين ميهمان عالم خلقت ،

اوست ياري گر مظلومان تاريخ ،

يگانه منجي ،

مهدي ( عج ) فاطمه ( س ) ،

دلهايتان را به نور ايمان منور كنيد !

عالم به نور جمالش منور خواهد شد ،

شما چگونه به استقبالش خواهيد شتافت ؟

استقبال آن ميهمان عزيز ،

ظلم ستيز ،

عدل گستر ،

و يگانه منجي عالم بشريت ،

شما در كدام گروهيد ؟

و ما در كدام گروه ؟

سيد فتح الله صدري زاده