۱
   يه شب مهتاب  ~ ماه مياد تو خواب
      منو می‌بره  ~ کوچه به کوچه
باغ انگوری  ~ باغ آلوچه
       دره به دره  ~ صحرا به صحرا
   اون جا که شبا  ~ پشت بيشه‌ها
       يه پری مياد  ~ ترسون و لرزون
    پاشو ميذاره  ~ تو آب چشمه
      شونه‌می‌کنه  ~ موی پريشون...

۲
       يه شب مهتاب  ~ ماه مياد تو خواب
    منو می‌بره  ~ ته اون دره
اون‌جا که شبا  ~ يکه و تنها
     تک‌درخت بيد  ~ شاد و پراميد
     می‌کنه به‌ناز  ~ دسشو دراز
  که يه ستاره  ~ بچکه مث
        يه چيکه بارون  ~ به جای ميوه‌ش
 نوک يه شاخه‌ش  ~ بشه آويزون...

۳
     يه شب مهتاب  ~ ماه مياد تو خواب
     منو می‌بره  ~ از توی زندون
        مث شب‌پره  ~ با خودش بيرون،
  می‌بره اون‌جا  ~ که شب سيا
       تا دم سحر  ~ شهيدای شهر
   با فانوس خون  ~ جار می‌کشن
      تو خيابونا  ~ سر ميدونا:
  «ــ عمو يادگار!  ~ مرد کينه‌دار!
    مستی يا هشيار  ~ خوابی يا بيدار؟»
   مستيم و هشيار  ~ شهيدای شهر!
       خوابيم و بيدار  ~ شهيدای شهر!
      آخرش يه شب  ~ ماه مياد بيرون،
از سر اون کوه  ~ بالای دره
         روی اين ميدون  ~ رد می‌شه خندون
     يه شب ماه مياد

 

     <><><><><><><><><><><><><>
     <>  خواننده : فرهـــاد                         <>
     <>
  آهنگساز : اسفندیار منفرد زاده      <>
     <>  شاعر : احمد شاملو (الف - بامداد)  <>
     <><><><><><><><><><><><><>