عشق ، ميزباني مهربان است ،

گر چه براي ميهمان ناخوانده ،

خانه ي عشق سراب است و مايه ي خنده

 

شيدا : واقعا آثار جبران از لطيف ترين متون ادبی هستند . هميشه از خوندنشون لذت ميبرم ....بارانی باشيد و عاشق