علم و دين كاملا با هم سازگارند ،

اما

علم و باور يكسره با هم ناسازگارند .

ابروکمون : علم و باور.....جبران مرد بزرگيه...خوشحالم که تو بلاگ شما مطالبي از ايشون رو مي خونم....

پرنده برفی : مرا از خردي كه نمي گريد ، فلسفه اي كه نمي خندد و عظمتي كه در برابر كودكان سرفرود نمي آورد ، دور كنيد . (جبران خليل جبران)