ديده دريا كنم و صبر به صحرا فكنم
واندرين كار دل خويش بدريا فكنم
*  *  *
از دل تنگ گنه كار برآرم آهي
كاتش اندر گنه آدم و حوا فكنم
*  *  *
مايه خوشدلي آنجاست كه دلدار آنجاست
ميكنم جهد كه خود را مگر آنجا فكنم
*  *  *
بگشا بند قبا اي مه خورشيد كلاه
تا چو زلفت سر سودا زده در پا فكنم
*  *  *
خورده ام تير فلك باده بده تا سرمست
عقده در بند كمر تركش جوزا فكنم
*  *  *
جرعه جام برين تخت روان افشانم
غلغل چنگ درين گنبد مينا فكنم
*  *  *
حافظا تكيه بر ايام چو سهوست و خطا
من چرا عشرت امروز بفردا فكنم

 

 

<><><><><><><><><><><><>
<>  نام اثر : گنبد مینا                    <>
<>  خواننده : استاد شجریان          <>
<>  شاعر : حافظ                         <>
<>   آهنگساز : پرویز مشکاتیان      <>
<>   آهنگ در مایه : دشتی           <>
<>  آلبوم : گنبد مینا                     <>
<><><><><><><><><><><><>