من دلم مي خواهد ٬

خانه اي داشته باشم پر دوست٬

کنج هر ديوارش٬

دوستهايم بنشينند آرام٬

گل بگو گل بشنو٬

هر کسي مي خواهد٬

وارد خانه پر عشق و صفاي من گردد٬

 يک سبد بوي گل سرخ٬

به من هديه کند٬

 شرط وارد گشتن ٬

شست و شوي دلهاست٬

شرط آن داشتن٬

يک دل بي رنگ و رياست٬

 بر درش برگ گلي مي کوبم٬

         روي آن با قلم سبز بهار٬

                    مي نويسم اي يار٬

                          خانة ما اينجاست٬

                        تا که سهراب نپرسد ديگر٬ :

                                                         « خانة دوست کجاست ؟ »

 

 

علی : بهارآمد و زمستاني ديگر از زندگي ما رخت بر بست. بياييد همگي در اين ايام دعا كنيم و مدينه فاضله و گمشده انساني را بار ديگر صدا كنيم. خدايا به حرمت كساني كه دوستشان داري به ما بياموز كه دل دوستدارانت را پر از اميد و رحمت نموده‌اي .. خدايا به ما بياموز كه خدمت به خلق از هر عبادتي بالاتر است.. خدايا در اين سال جديد به ما بياموز كه ... نوروز مباركباد