» گروه «بي جيز» بار ديگر روي صحنه 

» جايزه شعر امروز ايران برگزار مي‌شود 

» مفتي سوريه: طرف ثالثي، در پي فتنه افكني ميان جهان اسلام و مسيحيت است |

 » روزنامه شمس: براي آمريكا رسانه از موشك مهمتر است 

» سخني با برگزاركنندگان جشنواره سالانه عكس ايران در رشت؛ مهرداد عسگري