فريبرز لاچيني از آهنگسازان نسل طلايي موسيقي پاپ ايراني است. آهنگها و ترانه هايي که به دور از هر گونه ادا و اصول ساخته شد و براحتي جاي خود را در دل مردم باز کرد. لاچيني متولد 1328 تهران است. >>>