سخنراناني از دانشگاه‌هاي تركيه، آمريكا و انگليس حضور داشتند. هر .شب در مراسم سماع مولويه از شهداي دشت كربلا با احترام و اندوه ياد مي‌شد. طي گفت‌وگو با شركت‌كنندگان، متوجه شدم كه برخي منكر تشيع مولانا هستند، چنان‌كه «فرانكلين لوئيس» نيز مولانا را حنفي قلمداد كرده است

 

پونه : خب شيعه که نيست حالا شيعه باشه يا سنی او به هيچ مذهبی بجز عشق پايبند نيست