« هري پاتر و شاهزاده ناتنی » پر فروشترين كتاب سال 2005 جي كي رولينگ خالق مجموعه داستانهاي هري پاتر براي چندمين بار توانست عنوان پر فروش ترين كتاب سال را براي اثار خود به ارمغان بياورد . . . >>>