هيچ كدام از سينماهاي تخريب شده خرمشهر در جنگ تحميلي تاكنون بازسازي نشده‌اند 

رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خرمشهر گفت: هيچ كدام از سينماهاي تخريب شده خرمشهر در زمان جنگ تحميلي تاكنون بازسازي نشده‌اند.