بازی تمام شد

 

دروازه بان ماهر خورشید

 

_ از تیم صبح

 

بلعید توپ خسته و مفلوک ماه را !

 

اینک ستاره ها

 

_ بازیکنان تیم بزرگ شب _

 

خود را برای بازی دیگر

 

آماده می کنند

 

اما در این مسابقه ها

 

افسوس

 

حس شکست

 

هربار با گروه تماشاچی است .

 

 

 

                                                              بهمن صالحی