شعر معاصر ايران

 

 

منابع اصلي :

  1. شعر معاصر ايران ، از بهار تا شهريار ، حسنعلي محمدي ( دو جلد )
  2. هزار سال شعر فارسي ، به انتخاب جعفر ابراهيمي ، احمد رضا احمدي ، اسدالله شعباني و سيروس طاهباز ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

سايت اينترنتي چهره هاي ماندگار

سايت هاي اينترنتي سمت راست وبلاگ از رودكي تا شهريار

بخش هاي قبلي اين سايت ( آرشيو ) :

دفتر اول از رودكي تا حافظ

دفتر دوم از حافظ تا بهار

دفتر سوم از بهار تا شهريار

دفتر چهارم - شعر معاصر ايران

توضيح : شعر معاصر ايران همزمان با نهضت مشروطه خواهی آغاز می شود . مفهوم معاصر اين نيست که هم عصر شما باشند . امکان دارد نمونه شعر برحی از شاعران معاصر نيامده باشد . شما می توانيد تمام يا قسمتی از شعر و نام شاعر و نام خودتان را در قسمت پيام برای ما بفرستيد تا از آن استفاده کنيم .

بخش بعدي :

دفتر پنجم گزيده آثار جبران خليل جبران ( 50 قسمت )

مصطفی کارگر : جای چنين سايتی واقعاٌ خالی بود....

با شتاب به پيش : سلام به مرکز شعرهاي ناب.عجب گلچينی...