رقابت جلال الدين رومي با شاعران مدرن آمريكا 
استقبال گسترده از شعرهاي جلال الدين رومي در آمريكا به اندازه اي زياد بوده كه اين شاعر ايراني با شاعراني مثل شيموس هيني ، شاعر ايرلندي و برنده جايزه نوبل و رابرت بنسكي و ماري اوليور‘ شاعران آمريكايي رقابت مي كند. >>>