شمارگان پايين کتاب در ايران ، موضوع ناآشنايي نيست . سالهاست شمارگان کتاب در ايران از 3هزار يا 5هزار نسخه بالاتر نرفته و همين موضوع ، به يکي از معضلات حوزه نشر تبديل شده است. . . >>>