چوش هاي صورتت را مي فشاری

 

دستمال كاغذي را در محيط زخم خايش مي گذاری

 

تا عفونت هاي زير پوستت را

 

يا غرورت را

 

از من و مادر بپوشانی

 

                مادر اما گاه گاهی

 

               زير لب با خنده مي گويد :

 

              " اي جواني . . . اي جواني . . . "

 

 

حسن فرازمند – تيرماه 1384