شخصی از مولانا عضدالدین پرسید : که چون است که در زمان خلفا مردم دعوی خدایی و پیغمبری بسیار می کردند و اکنون نمی کنند ؟ مولانا گفت : مردم این روزگار را چندان از ظلم و گرسنگی افتاده است که نه از خدایشان به یاد می آید و نه از پیغمبر !

 

 

                                                              از رساله دلگشا – عبید زاکانی