رئيس دانشگاه تهران امروز پيرامون سخنان قبلي خود كه “ شعر و شاعري دردي را دوا نمي كند “ و حمله اي كه ديروز از جانب جمعي از شاعران به اين سخن دكتر صالح شده بود توضيح داد و اعلام كرد كه شعر و شاعري با روح ايراني عجين شده و من با شعري كه سروده و در هيئت دولت خوانده بودم سه ميليون تومان به نفع وزارت بهداري استفاده برده ام ! اما در عصر صنعت ، مملكت ما بيش از هر چيز احتياج به تكنيسين و اشخاص فني دارد .

 

 

                                                                       اطلاعات 12 خرداد 1344