گزارش تصویری / مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر عروسکی (2)

گزارش تصویری / مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر عروسکی (1)
برنامه انجمن نمایشگران عروسکی در روز آخر جشن تئاتر